TOR BOWLINGOWY
CENA ZA GODZINĘ GRY (maks. 7 osób na torze)

Poniedziałek
i Wtorek
Środa Czwartek Piątek
i Sobota
Niedziela
Do 18:00 30 zł 35 zł 50 zł 50 zł 60 zł
od 18:00 30 zł 45 zł 60 zł 80 zł 60 zł

Ceny obowiązują od 01.03.2019 r. Oferta jest skierowana do osób indywidualnych.
Wypożyczenie obuwia gratis.

TOR BOWLINGOWY
CENA ZA JEDNĄ GRĘ DLA JEDNEJ OSOBY

Poniedziałek - Czwartek Piątek - Niedziela
Do 18:00 8 zł 12 zł
od 18:00 10 zł 15 zł

Ceny obowiązują od 01.03.2019 r. Oferta jest skierowana do osób indywidualnych.
Wypożyczenie obuwia gratis.

STÓŁ BILARDOWY
CENA ZA GODZINĘ GRY

Poniedziałek - Czwartek Piątek - Niedziela
Do 18:00 12 zł 14 zł
od 18:00 16 zł 20 zł